[w-.]
[w-.]
[[0-9]
[[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[w-]
[w-]
[a-zA-Z]
[a-zA-Z]
[0-9]
[0-9]